ZNALECKÁ A REALITNÍ KANCELÁŘ DĚČÍN


HOUSE.png

NEMOVITOSTI

Odhady a posudky

Více

AUTOMOBIL.png

VOZIDLA A STROJE

Odhady a posudky

Více

REALITKA.png

REALITNÍ ČINNOST

Prodej nemovitostí

Více

EL_ODHAD.png

ELEKTRONICKÝ ODHAD

Expres odhad nemovitosti - vozidla

Více

PASPORTIZACE.png

PASPORT STAVBY

Výkresová dokumentace stavby

Více

ENERGETICKÝ_ŠTÍTEK.png

PENB

Energetický štítek budovy

Více


Oceňování nemovitostí

Zajišťujeme zpracování odhadů a znaleckých posudků nemovitých věcí. Oceňujeme všechny druhy nemovitostí, pozemky, byty, rodinné domy, chaty, garáže, komerční nemovitosti. Ocenění je určeno pro fyzické osoby, právnické osoby i orgány veřejné moci, jako podklad pro soudní řízení, insolvence, exekuce, prodej, dědická řízení, odpisy majetku apod. 

Veškeré ceny za zpracování odhadů jsou smluvní. Vůči orgánům veřejné moci jsou posudky kalkulovány dle vyhlášky o znalečném. Jsme součástí partnerské sítě znalecké kanceláře XP invest, s.r.o. 


Oceňování vozidel a strojů

Zajišťujeme zpracování odhadů a znaleckých posudků motorových vozidel a strojů. Ocenění je prováděno dle metodiky doporučené Znaleckým standardem č. I/2005 a č. I/2022 vydaného Ústavem soudního inženýrství v Brně. Jsme Autorizované Pracoviště Cebia (APC) opravňující provádět identifikaci a ocenění vozidel systémem CEBIA CebiCat GT. Kód APC: L981. Dále provádíme znalecké posudky k posuzování technického stavu vozidel a autoopravárenství a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením vozidla.

Ocenění je určeno pro fyzické osoby, právnické osoby i orgány veřejné moci, jako podklad pro soudní řízení, insolvence, exekuce, prodej, dědická řízení, odpisy majetku apod. Veškeré ceny za zpracování odhadů jsou smluvní. Vůči orgánům veřejné moci jsou posudky kalkulovány dle vyhlášky o znalečném.


Elektronický odhad

Jedná se o zjednodušené online tržní ocenění nemovitostí nebo vozidel. Výstupem je tržní hodnota majetku v místě obvyklá. Odhad je zpravidla zpracován do 3 pracovních dnů. Využít jej lze např. pro dědická řízení nebo pro osobní potřebu ke zjištění hodnoty majetku. Odhad online je zpravidla prováděn bez prohlídky majeku pouze na základě poskytnutých informací po vyplnění krátkého technického dotazníku a zaslání fotografií oceňovaného majetku. Využít můžete také online kalkulačku cen bytů v Děčíně ZDE

Formulář pro ocenění nemovitostí vyplňte zde: Formulář pro ocenění vozidla vyplňte zde:
FORMULÁŘ NEMOVITOSTI FORMULÁŘ VOZIDLA
Cena za zpracování: 1 500,- Kč vč. DPH Cena za zpracování 1 000,- Kč vč. DPH


Pasportizace staveb

Zajišťujeme vypracování zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby) ve smyslu ust. § 167 a § 245 zák. č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon). Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy se dokumentace nedochovala nebo není v náležitém stavu a stavba byla povolena nebo povolení podle právních předpisů platných při provedení stavby nevyžadovala, je vlastník stavby povinen pořídit pasport stavby.

Pasport stavby je také vhodné zpracovat např. pro legalizace různých přístaveb, garáží, vedlejších staveb apod. Legalizace staveb je vždy poměrně složitý proces a konkrétní podmínky je vždy nutné konzultovat a zcela přizpůsobit požadavku stavebního úřadu. Spolu s pořízením pasportu stavby bude nutné zajistit zákres hranic stavby geodetem pro zápis do katastru nemovitostí. 

Cena za zpracování pasportu stavby je kalkulována individuálně dle typu a velikosti stavby a počtu podlaží. Orientační kalkulačka cen za zpracování pasportu ZDE


PENB - Enegretický štítek budovy

Připravujeme...