Oceňování nemovitostí

Znalecké posudky a odhady cen všech druhů nemovitostí.

Více informací

Oceňování vozidel

Znalecké posudky a odhady cen vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky.

Více informací

Stanovení majetkové újmy

Znalecké posudky pro stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením vozidla.

Více informací

Posuzování technického stavu

Znalecké posudky pro posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, autoopravárenství.

Více informací

Ceník a další informace

Základní ceník za vypracování odhadů a posudků. Informace k další činnosti.

Více informací

Kontakty

Adresa kanceláře, telefony, pracovní doba, další kontaktní údaje.

Více informací