Znalecká a realitní kancelář Děčín

Martin Svoboda, soudní znalec a odhadce

Pracovní doba: PO - PÁ 9,00 - 16,00 hod. (konzultace pouze po objednání)

Adresa kanceláře: Zámecká 1112/9, 405 02 Děčín I

Tel.: 412 518 835  |  E-mail: info@iposudek.cz  |  ID datové schránky: fdabre6

Bank. spojení: 2300448105/2010, Fio banka, a.s. - pobočka v Děčíně

IČ: 726 79 841, DIČ: CZ7505102396 - P l á t c e   D P H 

--- 

Sídlo: Ústecká 66, 405 02 Děčín XII - Vilsnice

Mobil: +420 604 600 645