OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 Kontakt

<Zpět 

iPOSUDEK.CZ

     

M a r t i n   S v o b o d a , IČ: 726 79 841, DIČ: CZ7505102396

Soudní znalec zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem a jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. Spr 1927/2017, pro obory znalecké činnosti:

  • Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky a strojírenství
  • Strojírenství všeobecné, specializace posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, autoopravárenství

Odhadce zapsaný v živnostenském rejstříku pro obory činnosti:

  • Oceňování majetku pro věci nemovité, věci movité; zpracování odborných posudků a studií

Externí spolupracovník znaleckého ústavu XP invest, s.r.o., vykonávající obory činnosti:

  • Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí

 

Sídlo: Ústecká 66, 405 02 Děčín XII - Vilsnice

Kancelář: Pohraniční 463/5, 405 02 Děčín I (konzultace pouze po objednání)

Bank. spojení: 2300448105/2010, Fio banka, a.s. - pobočka v Děčíně

P l á t c e   D P H 

E-mail: info@iposudek.cz  |  ID datové schránky: fdabre6

Telefon: +420 604 600 645

 

O nás

Oceňováním majetku se zabývám již od roku 2009, kdy jsem se v rámci výkonu svého povolání zabýval oceňováním majetkových podstat konkursních a likvidačních dlužníků a získal tak rozsáhlé zkušenosti v oblasti oceňování nemovitého a movitého majetku. Od roku 2016 provádím oceňování nemovitostí jako externí spolupracovník znaleckého ústavu XP invest, s.r.o. a jako zapsaný soudní znalec zpracovávám znalecké posudky v oboru ekonomika a strojírenství pro výše uvedené obory činnosti.

Po absolvování střední ekonomické školy jsem v rámci dalšího vzdělávání na vysoké škole studoval specializační studium technického znalectví na Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě University J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, jako učitel praktického vyučování pro střední školy. Od roku 1996 do roku 2008 jsem působil v automobilovém průmyslu, kde jsem získal zkušenosti v oblasti autoopravárenství, likvidace a rozpočtů škod na vozidlech. 

Těším se na vzájemnou spolupráci, Martin Svoboda.

<Zpět