<Zpět

Z n a l e c k á   k a n c e l á ř   D ě č í n

M a r t i n   S v o b o d a ,   s o u d n í   z n a l e c ,   o d h a d c e

t e l .   4 1 2   5 1 8   8 3 5   |   I D D S :   f d a b r e 6

Soudní znalec zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem a jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. Spr 1927/2017, pro obory znalecké činnosti:
  • Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky
  • Strojírenství všeobecné, specializace posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, autoopravárenství

Externista znaleckého ústavu XP invest, s.r.o., vykonávající obory činnosti:

  • Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí

Koncesovaný odhadce pro obory činnosti:

  • Oceňování nemovitostí a věcí movitých; zpracování odborných posudků a studií

Asistentka kanceláře: S a n d r a   T a b e r y 

Pracovní doba: PO - PÁ 9,00 - 16,00 hod. (konzultace pouze po objednání)

Adresa kanceláře: Zámecká 1112/9, 405 02 Děčín I

Tel.: 412 518 835  |  E-mail: info@iposudek.cz  |  ID datové schránky: fdabre6

Bank. spojení: 2300448105/2010, Fio banka, a.s. - pobočka v Děčíně

IČ: 726 79 841, DIČ: CZ7505102396 - P l á t c e   D P H 

--- 

Sídlo: Ústecká 66, 405 02 Děčín XII - Vilsnice

Mobil: +420 604 600 645

 

O nás

Znalecká a realitní kancelář v Děčíně nabízí své služby v oboru oceňování majetku pro širokou veřejnost, firmy i orgány veřejné moci. Spolupracujeme s insolvenčními správci, notáři, exekutory, realitními kancelářemi a dražebníky, s firmami i jednotlivci. Zabýváme se také prodejem nemovitostí jako relitní zprostředkovatel.

Martin Svoboda, soudní znalec a odhadce:

Oceňováním majetku se zabývám již od roku 2009, kdy jsem se v rámci výkonu svého povolání zabýval oceňováním majetkových podstat konkursních a likvidačních dlužníků a získal tak rozsáhlé zkušenosti v oblasti oceňování nemovitého a movitého majetku. Od roku 2016 provádím oceňování nemovitostí jako externí spolupracovník znaleckého ústavu XP invest, s.r.o. a jako zapsaný soudní znalec zpracovávám znalecké posudky v oboru ekonomika a strojírenství pro výše uvedené obory činnosti.

Po absolvování střední ekonomické školy jsem v rámci dalšího vzdělávání na vysoké škole studoval specializační studium technického znalectví na Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně a doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě University J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době jsem posluchačem Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti v rámci profesního studia Managementu ve správě a oceňování nemovitostí (MBA). Od roku 1996 do roku 2008 jsem působil v automobilovém průmyslu, kde jsem získal zkušenosti v oblasti autoopravárenství, likvidace a rozpočtů škod na vozidlech. 

<Zpět