Oceňování vozidel

<Zpět 

Oceňování vozidel je standardně prováděno znaleckým posudkem na cenu obvyklou, a to

  • plně v souladu se zákonem o oceňování majetku č.151/1997 Sb. v platném znění,
  • dle metodiky doporučené Znaleckým standardem č. I/2005 a č. I/2022 vydaného Ústavem soudního inženýrství v Brně,
  • za využití materiálů a ceníků CEBIA CebiCat GT

Využít můžete nově také zjednodušené online ocenění vozidla za zvýhodněnou cenu 1.000,- Kč bez DPH (např. pro prodej, dědická žízení, pro osobní potřebu apod. - viz úvodní stránka "Online ocenění").

Ocenění je určeno pro fyzické osoby, firmy, notáře, pojišťovny i orgány veřejné moci. Při prodeji a odpisech majetku, pro stanovení ceny obvyklé v dědických řízeních, pro účely dražeb, insolvence, exekuce apod.

Dále provádíme znalecké posudky k posuzování technického stavu vozidel a autoopravárenství a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením vozidla.

 

Oceňujeme zejména:

  • osobní vozidla
  • přívěsné vozíky a obytné přívěsy
  • motocykly
  • nákladní vozidla
  • nákladní přívěsy a návěsy
  • traktory a zemědělskou techniku
  • stroje, zařízení, manipulační techniku apod.

Zde je orientační ceník za provedené činnosti.

<Zpět