ZNALECKÝ POSUDEK

o ceně motorového vozidla

Číslo posudku:

Zadavatel
Jméno a příjmení:
Adresa:
Zhotovitel
Jméno a příjmení:
Adresa:
Obor, odvětví specializace: Obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování motorových vozidel
Další údaje
Účel ocenění:
Ke sp. zn.:
Předmět ocenění:
Oceněno k datu: