Oceňování nemovitostí

<Zpět

Oceňování nemovitostí je standardně prováděno znaleckým posudkem či odhadem na cenu obvyklou, tedy jako tržní ocenění, případně také oceněním podle vyhlášky, a to

  • jako znalecký posudek ke stanovení obvyklé (tržní) či úřední ceny nemovitosti (např. pro FÚ daň z nabytí, dražby, soudu, insolvence, exekuce apod.)
  • komerční odhad pro stanovení obvyklé (tržní) ceny nemovitosti (např. hypotéky, vypořádání dědictví, SJM apod.)
  • plně v souladu se zákonem o oceňování majetku č.151/1997 Sb. v platném znění,
  • za využití odborných materiálů určených pro znalce a odhadce,

Ocenění je určeno pro fyzické osoby, firmy, banky, notáře, pojišťovny i orgány veřejné moci. Při prodeji a odpisech majetku pro stanovení ceny obvyklé v dědických řízeních, při podání daňových přiznání vůči FÚ apod.

 

Oceňujeme zejména:

  • byty
  • rodinné domy a vily
  • chaty a chalupy
  • garáže
  • komerční nemovitosti
  • pozemky

Zde je orientační ceník za provedené činnosti.

<Zpět