Stanovení výše majetkové újmy

<Zpět

Znalecké posudky pro stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením vozidla. Jedná se o vyjádření skutečně způsobené škody na vozidle, která vznikla např. vlivem dopravní nehody, vandalismem apod. Uplatňuje se zejména při jednání s pojišťovnami, při soudních či mimosoudních jednáních o náhradu způsobené škody apod.

  • stanovení výše způsobené škody, stanovení, zda se jedná o totální škodu,
  • dle metodiky doporučené Znaleckým standardem č. I/2005 vydaného Ústavem soudního inženýrství v Brně,
  • za využití materiálů a ceníků CEBIA CebiCat GT
  • kalkulace ceny za vyhotovení posudku je konzultována vždy individuálně dle rozsahu činnosti

Ocenění je určeno pro fyzické osoby, firmy, notáře, pojišťovny i orgány veřejné moci.

 

<Zpět