Ceník

<Zpět

Níže uvedný ceník je orientačním, za standardně provedené znalecké posudky či komerční odhady majetku. Veškeré ceny s klienty jsou smluvní. Pro kalkulaci přesné ceny nás kontaktujte.

Provádíme zjednodušené tržní odhady pro dědická řízení nebo pro individuální potřeby zákazníků za cenu od 2.000,- Kč bez DPH.

J s m e   p l á t c i   D P H .

Změna orientačních sazeb za zpracování posudků a odhadů od 1.1.2022. 

Níže uvedené ceny jsou bez DPH, pro neplátce DPH je tedy nutné přičíst DPH ve výši 21 %.

Nemovitosti

 • ocenění bytu od 4.000,- Kč
 • ocenění rodinného domu, vily od 6.500,- Kč
 • ocenění chat a chalup od 6.500,- Kč
 • ocenění garáže od 4.000,- Kč
 • ocenění pozemků od 4.000,- Kč
 • ocenění komerčních objektů - individuálně

Vozidla

 • osobní vozidla od 4.000,- Kč
 • přívěsy, motocykly od 3.500,- Kč
 • nákladní vozidla - individuálně
 • nákladní přívěsy a návěsy - individuálně
 • traktory a zemědělská technika - individuálně
 • stroje a zařízení, manipulační technika - individuálně

Technický stav a autoopravárenství, výše majetkové újmy

Ceny za vypracování znaleckých posudků pro posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, autoopravárenství, a dále znalecké posudky ke stanovení výše majetkové újmy, jsou kalkulovány individuálně, dle rozsahu činnosti. Minimální sazba za zpracování takového posudku činí však s ohledem na rozsah a pracnost posudku vždy nejméně 10.000,- Kč + DPH.  Kontaktujte nás.

<Zpět