Ceník

<Zpět

Níže uvedný ceník je orientačním, za standardně provedené znalecké posudky. Veškeré ceny s klienty jsou smluvní. Provádíme také zjednodušené tržní odhady pro dědická řízení nebo pro individuální potřeby zákazníků za cenu od 1.200,- Kč bez DPH (ocenění distančně bez prohlídky), případně 2.000,- Kč bez DPH (vč. provedení prohlídky).

Distanční zjednodušený tržní odhad (bez provedení prohlídky) je proveden po vyplňení formuláře zde: Formulář k vyplnění a po zaslání fotodokumentace na emailovou adresu: odhad@iposudek.cz

Obecně platí, že nejlevnější je zpracování zjednodušeného tržního (realitního) odhadu, podrobnější a dražší je komerční odhad ceny obvyklé a nejrosáhlejší a také nejdražší je podrobné zpracování znaleckého posudku. Veškeré dokumenty od nás obsahují úřední kulaté razítko koncesovaného odhadce či soudního znalce. Pro kalkulaci a ke zjištění, jaký typ dokumentu potřebujete, nás kontaktujte. 

J s m e   p l á t c i   D P H . Níže uvedené ceny jsou bez DPH. 

Nemovitosti - znalecké posudky

 • ocenění bytu od 4.500,- Kč
 • ocenění rodinného domu, vily od 7.000,- Kč
 • ocenění chat a chalup od 7.000,- Kč
 • ocenění garáže od 4.500,- Kč
 • ocenění pozemků od 4.500,- Kč
 • ocenění komerčních objektů - individuálně

Vozidla - znalecké posudky

 • osobní vozidla od 4.500,- Kč
 • přívěsy, motocykly od 4.000,- Kč
 • nákladní vozidla - individuálně
 • nákladní přívěsy a návěsy - individuálně
 • traktory a zemědělská technika - individuálně
 • stroje a zařízení, manipulační technika - individuálně

Technický stav a autoopravárenství, výše majetkové újmy

Ceny za vypracování znaleckých posudků pro posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, autoopravárenství, a dále znalecké posudky ke stanovení výše majetkové újmy, jsou kalkulovány individuálně, dle rozsahu činnosti. Minimální sazba za zpracování takového posudku činí však s ohledem na rozsah a pracnost posudku vždy nejméně 10.000,- Kč + DPH.  Kontaktujte nás.

<Zpět